Aleksandar Borković defanzivni MVP na međunarodnom kampu u Vroclavu

Aleksandar Borković defanzivni MVP na međunarodnom kampu u Vroclavu

Aleksandar Borković defanzivni MVP na međunarodnom kampu u Vroclavu